Naše firma nabízí služby v oblasti tryskání (pískování). Kromě předúpravy pro práškové lakování nabízíme i samostatné tryskání. Zároveň jsme výrobci a prodejci pneumatických tryskacích zařízení (více viz.na www.tryskaci-zarizeni.cz) a provozujeme značné množství tryskacích kabin. To nám umožňuje operativně nasadit vhodné abrazivum pro konkrétní zakázky. 

Používáme jak jemný injektorový systém, tak razantní tlakový pneumatický systém. Rozměrné díly tryskáme v tryskací komoře a velké série odlitků v závěsném nebo pásovém tryskači s metacími koly. 

Předúprava před práškovým lakováním 

Jako předúpravu pro práškové lakování volíme metodu tryskání. Narozdíl od chemických úprav, tryskání zajišťuje dokonalou přilnavost barvy prakticky na jakémkoli podkladu. Nezáleží na tom, je-li lakovaný předmět vyroben z oceli, nerez oceli, pozinku, hliníku, nebo jiného kovu. Tryskáním se odstraní veškeré oxidy (okuj, rez) i zbytky mastnot. Zároveň se vytvoří na povrchu reliéf, který cca 5 x zvětšuje kotvící plochu a významně zvyšuje přilnavost práškové barvy. 

Podle podkladu vybíráme pro otryskání druh a velikost abrazivního materiálu – ocelovou drť nebo minerální abraziva jako je korund nebo granát. 

Technologické tryskání 

Nabízíme i tzv. technologické tryskání bez povrchových úprav. Jedná se např. o tryskání odlitků, čištění jaderníků, předúpravu pro galvanické procesy atd. 

Zpevňování materiálů 

Zpevňování je samostatná varianta technologického tryskání. Provádí se tlakovým systémem ocelovými kuličkami. Díky jejich vysoké kinetické energii dochází ke zhutnění povrchové vrstvy kovu. Výrazně se tak zvyšuje životnost výrobků. Zpevňování je vhodné pro ozubená kola, hřídele, svorníky atd. 

Dekorativní tryskání 

Dekorativní tryskání je finální úprava, při níž tryskaný díl získává konečný vzhled. Pro kovy (nerez ocel, bronz, mosaz, hliník) se často používá tzv. balotinování. Jedná se o tryskání skleněnými kuličkami, popřípadě dvoustupňový proces tryskání korundem a následně skleněnými kuličkami. Odstraní se náběhové barvy po svařování a tepelných procesech. Povrch se očistí a sjednotí. Balotinováním se získá elegantní saténový povrch, který skryje i drobné vzhledové nedostatky svarů apod. 

Více se dozvíte na našich stránkách věnovaných balotinování www.balotinovani.com 

Matování skla 

Matování skla je variantou dekorativního tryskaní. Matování může být buď celoplošné, nebo ornamentální vytvořené za pomoci šablony. Velikost použitého minerálního abraziva ovlivňuje vzhled a hloubku dekoru.